Σκοπός
Η επιστημονική εταιρεία E.E.Π.Α.Ε.Π. (Ελληνική Εταιρεία Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Περιβάλλοντος), είναι μη κερδοσκοπική. Έχει ως αποστολή την ενίσχυση ανταλλαγής πληροφοριών στα θέματα της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, με τη βοήθεια της εκπαίδευσης και της έρευνας, με στόχο την υγεία και ευεξία του πληθυσμού. Υποστηρίζεται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και διακεκριμένα ερευνητικά εργαστήρια της Ελλάδας, που ασχολούνται με τις διαφορετικές όψεις του θέματος της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους, όπως ποιοι είναι οι απειλητικοί για την υγεία ρύποι μέσα στα κτίρια στη χώρα μας, ποιες οι επιπτώσεις τους, ποιες οι πηγές για τον κάθε ρύπο, την ανάλυση συμπερασμάτων από μελέτες, τις συνθήκες άνεσης μέσα στους χώρους, τις προτάσεις για στρατηγικές ελέγχου της ποιότητας της ατμόσφαιρας κλπ.


Διοικητικό Συμβούλιο


Ραψομανίκης Σπυρίδων
(πρόεδρος)
Σαμαράς Ζήσης
(αντιπρόεδρος)
Χατζηνικολάου Δημήτρης
(γεν. γραμματέας)
Σταυρίδου Αναστασία
(ειδ. γραμματέας)
Λούπα Ρέα
(ταμίας)

Κωτσοβίνος Νικόλαος (μέλος)
Κουτσιλιέρης Μιχάλης
(μέλος)
Ελεγκτική Επιτροπή


Σταυρίδης Ιωάννης
(πρόεδρος)

Παπαηλιού Κυριάκος (μέλος)
Ψαλλιδόπουλος Μιλτιάδης (μέλος)

Ευχαριστούμε θερμά το Yπολογιστικό Kέντρο - Kέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Δ.Π.Θ., που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, Β. Σοφίας 12, Ξάνθη 67100, για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας αυτής. Για τεχνικής φύσεως ζητήματα σχετικά με την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με το διαχειριστή.


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2005