Νικόλαος Κωτσοβίνος
Τακτικός Καθηγητής
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης
Εργαστήριο Α' Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
ΤEL: +30 25410-79601, 26923,
Fax: +30 25410 26923
E-mail :kotsovin@civil.duth.gr