Μιλτιάδης Ψαλλιδόπουλος
Βιοχημικός, PhD
Σύμβουλος Έρευνας Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ)
TEL: 00357-25200137
Fax: 00357-25200139
e-mail: m.psallidopoulos@lemesosmedicalcenter.com