Ρέα Λούπα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης
Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
TEL: +30-25410- 79384
Telfax: +30-25410- 79379
Mobile phone: +30-6944-128530
email:gloupa@env.duth.gr