Μιχάλης Κουτσιλιέρης (MD, Ph.D)
Τακτικός Καθηγητής Φυσιολογίας
Ιατρικής Σχόλής Πανεπιστημίου Αθηνών
TEL: +30 2107462597, +30 2107462507
Fax. +30 2107462571
email: mkoutsmedscape.com