Κυριάκος Παπαηλιού
Καθηγητής Εθνικού Μετσοβιου Πανεπιστημίου
Διευθυντής Εργαστηρίου Θερμικών Στροβιλομηχανών
Τομέας Ρευστών
TEL: +30 210-7721634
Fax: +30 210-7721658
e-mail: kpapail@ltt.ntua.gr