Ιωάννης Σταυρίδης
Ομότιμος Καθηγητής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ)
Ιδρυτής της Εταιρείας Ποιότητας Αέρα Εσωτερικού Περιβάλλοντος (ΕΠΑΕΠ)
 TEL: +30 210-5233706
 Fax: +30 210-5234965
e-mail: jstavr@ibeb.gr