Σπυρίδων Ραψομανίκης
Τακτικός Καθηγητής
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Ξάνθης
Διευθυντής Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
TEL.
+30-25410-79380
fax: +30-25410-79379
mobile:+30-6973380048
email: rapso@env.duth.gr

web:http

://apl.env.duth.gr/