Δημήτρης Γ. Χατζηνικολάου
Αναπληρωτής Καθηγητής (Μικροβιακή Βιοτεχνολογία)
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Επιστημονικός Σύμβουλος, Ινστιτιούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Βιοτεχνολογίας
TEL: +30 210-7274140
email:
dxatzini@biol.uoa.gr